Prezentare - Asociaţia S.O.S. Copiii Sântana

     Asociaţia S.O.S. Copiii Sântana s-a înfiinţat în septembrie 1990 la iniţiativa d-lui Viorel Enache, Directorul Casei de copii Şcolari băieţi Sântana. S-au alăturat iniţiativei următorii colegi, prieteni, cetăţeni ai localităţii Sântana care au semnat Actul de constituire înregistrat apoi la Tribunalul Arad cu nr. 5227 din 25 sept. 1990: Enache Viorel, Puia Gheorghe, Deaconu Mariana, Iosif Virginia, Ciupuligă Viorica, Selegean Ilie, Vărşăndan Ioan, Gaga Iacob. Scopul Asociaţiei SOS Copiii a fost şi este acela de a oferi copiilor din casele de copii îngrijire şi pregătire pentru viaţă într-un mediu cât mai apropiat de cel familial. La sfârşitul anului 1990, la Sântana, apărea prima casă de copii de tip familial din România. În viziunea Asociaţiei SOS Copiii, casa de copii de tip familial reprezenta un loc în care o grupă de 8 – 10 copiii erau îngrijiţi, crescuţi şi educaţi, pregătiţi pentru viaţa autonomă şi responsabilă. Integrate firesc la nivelul localităţii, cu vecini, preocupări şi activităţi comune, specifice unui mediu rural, casele de copii de tip familial s-au extins în anii următori în Sântana, dar şi în alte localităţi ale judeţului Arad: Lipova, Arad, Zăbrani. Sigla Asociaţiei SOS Copiii reprezintă obiectivele pe care Asociaţia şi le-a propus din primul moment al existenţei sale ca să le realizeze în folosul copiilor: o casă şi o familie, pregătire şcolară, preocupări şi deprinderi gospodăreşti, sport şi activităţi de timp liber, pregătire profesională, socializare şi integrare socio profesională. Astfel, în perioada 1990 – 2014, Asociaţia SOS Copiii a realizat 18 alternative instituţionale pentru copii şi tineri: case de copii de tip familial, locuinţe pentru tineri, ateliere protejate. Avînd la bază un concept socio educativ realist, coerent, eficient, Asociaţia SOS Copiii a colaborat permanent cu autorităţile locale şi judeţene, cu structurile responsabile în protecţia copilului, respectiv Inspectoratul şcolar şi Direcţia de Protecţie a Copilului / DGASPC.
     Pentru Asociaţia SOS Copiii, oportunitatea principală din anii 1990 a fost reprezentată de deschiderea României spre Europa şi prezenţa însemnată a asociaţiilor şi fundaţiilor din alte ţări în România. Asociaţia SOS Copiii a beneficiat din plin de această oportunitate realizînd forme de colaborare, parteneriat şi înfrăţire care asigurau trei nevoi de bază: informarea şi formarea profesională a personalului, dotarea materială a alternativelor instituţionale şi sprijinul financiar necesar creerii şi funcţionării alternativelor instituţionale realizate. La realizarea acestor nevoi de bază au contribuit din plin persoane şi asociaţii din Elveţia, Germania, Anglia, Austria, respectiv:

  • D-l Gilles Pavillon, Director General al Fundaţiei Carrefour din Travers, Neuchatel - Elveţia, care a avut o contribuţie esenţială la recunoaşterea oficială a sistemului de case de copii de tip familial, a realizat formarea profesională şi schimburile de experienţă pentru personalul caselor de tip familial, a pus bazele caselor de tineret ca formă de sprijin a integrării socio oprofesionale a  tinerilor proveniţi din casele de copii; a cumpărat Casa Carrefour (casă de tineret);
  • Dr. Pascal Dessoulavy, St.  Aubin, Neuchatel – Elveţia, care a realizat prima interprindere socială din România prin care s-a asigurat iniţierea, formarea şi ocuparea profesională temporară a tinerilor proveniţi din casele de copii; a construit, cumpărat şi patronat casa tip familial SOS 3, atelierele de brutărie, tâmplărie, construcţii, bucătărie – patiserie – pizerie;
  • D-l Louis Rochat, Neuchatel - Elveţia, care a asigurat aprovizionarea cu materiale, mobilier, aparatură şi obiecte casnice necesare dotării tuturor caselor de tip familial şi tineret, pe măsura înfiinţării şi intrării acestora în folosinţă;
  • D-nii  Gert Wollenteit şi Walter Beushausen, Asociaţia Kinderhilfe Rumaenien Basel – Bremen din Germania, care au asigurat finanţarea lucrărilor de amenajare a tuturor caselor de tip familial, a nevoilor de viaţă ale copiilor şi salariile personalului până la momemntul în care casele de tip familial erau preluate de autorităţile statului român; Asociaţia Kinderhilfe a cumpărat casa tip familial SOS 4 din localitatea Zăbrani;
  • D-l Wolfgang Kriesemer, Neuss – Germania, care a cumpărat casa Vera, casa Ana, casa Vio şi casa Wolfgang şi a sprijinit financiar şi material nevoile copiilor şi ale caselor, a asigurat în perioadele de sărbători cadourile pentru copii, a sprijinit formarea profesională a tinerilor;
  • D-l Georg Spindler – Germania, care a cumpărat şi casele tip familial SOS 5 şi SOS 7;
  • D-l Heinz Panholzer care a cumpărat şi patronat casa tip familial SOS 6;
  • D-l Peter Payne, Asociaţia ROOF – Anglia, care a cumpărat şi patronat casa tip familial SOS 8;
  • D-na Christiane Reymond – Elveţia, care a susţinut material şi financiar reparaţiile interioare şi dotarea centrului de formare profesională pentru tineri;
  • s.c.Electrokontakt România – Sântana şi s.c. SODEXO PASS ROMÂNIA s.r.l. care au sponsorizat lucrările de reparaţii capitale la imobilul în care funcţionează Centrul de pregătire profesională pentru tineri.

     În jurul persoanelor menţionate au fost cu siguranţă şi alte persoane, prieteni care nu au fost nominalizaţi anterior, dar prezenţa lor a lăsat urme în tot ceea ce s-a creat la Sântana prin proiectele Asociaţiei SOS Copiii. Programele socio educative ale Asociaţiei SOS Copiii s-au adresat copiilor şi mai apoi tinerilor, absolvenţilor proveniţi din casele de copii care aveau nevoie de sprijin pentru integrarea socio profesională. Avînd la bază colaborarea şi sprijinul asigurat de partenerii externi şi autorităţile locale, Asociaţia SOS Copiii a înfiinţat şi dezvoltat începînd cu anul 1993 mai multe activităţi şi ateliere de iniţiere, formare şi ocupare profesională a adolescenţilor şi tinerilor din casele de copii, respectiv: brutărie, tâmplărie, construcţii, instalatori sanitari, legumicultură, bucătărie, creşterea anuimalelor. În colaborare cu AJOFM, au fost organizate cursuri de calificare în majoritatea meseriilor amintite, 164 tineri au obţinut certificate de calificare şi au fost integraţi socio profesional. În urma modificărilor legislative, în special cele legate de introducerea taxelor de acreditare pentru fiecare curs de calificare şi apariţia legii achiziţiilor publice cu birocraţia şi interesele aferente, aceste activităţi s-au diminuat considerabil, fiind practicate la nivel minim în perioada 2004 – 2012.
     Activitatea Asociaţiei SOS Copiii se amplifică începând cu anul 2012/2013 când sunt reluate proiecte şi programe în folosul copiilor şi tinerilor, se realizează noi contracte de parteneriat care au permis reamenajarea şi dotarea unor imobile, cuprinderea copiilor şi tinerilor în numeroase activităţi educativ – formative şi de pregătire pentru viaţă, acceptarea Asociaţiei SOS Copiii ca partener în proiectul „Economia socială – o şansă pentru fiecare” – proiect POSDRU /168/6.1/S&144985. În anul 2015 Asociaţia SOS Copiii şi-a exprimat intenţia de a participa la procedurile de contractare a serviciilor sociale pentru copii, căutând în acest fel să se adapteze prevederilor Strategiei judeţene şi naţionale în protecţia copilului şi să asigure continuitatea activităţii în folosul copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.